Implanti i Implantologija

1 feb

Pitanja koja se najčešće postavljaju u vezi Implanta i Implantologije:

Da li je proteza koja se skida neizbežna kada nedostaje veliki broj zuba?
Da li se moraju brusiti dva ili više zdravih zuba da bi se postavio most i nadoknadio jedan ili više nedostajućih zuba?
Da li totalne proteze moraju da „vise“ u vazduhu uz stalnu opasnost i strah da će se pomeriti sa ležišta i ispasti?

Na sva ova pitanja sada se može dati negativan odgovor, jer postoje zubni implanti.

Zašto zubni implanti:

Zubni implanti nadoknađuju korenove nedostajućih zuba. Ugradjuju se u kost i mogu na sebi nositi najčešće keramičke krunice, ali i druge elemente (magnete, atečmene…) koji pomažu u rešavanju nekih protetskih problema u ustima kao što su stabilizacija pokretnog protetskog rada (proteze).
Implanti su zato ogroman skok u poboljšanju kvaliteta života pacijenata!!!

Kako izgledaju, i od čega su napravIjeni:

Oblika su prirodnih korenova zuba i izgrađeni od takvih biokompatibilnih materijala (plazmirani titanijum) da organizam ne može da ih prepozna kao strano telo.

Kako se postavljaju:

Ugradnja implantata je hirurška intervencija koja je bezbolna i relativno kratka. Najčešće se radi u lokalnoj anesteziji, ali CEREC CENTAR može obezbediti, na zahtev pacijenta ili preporuku lekara, plitku kratkotrajnu sedaciju.
Nakon implantacije najčešće je potrebno da prođe neko vreme da bi se implanti opteretili protetskim radom.

Share:
Ostavite komentar