dr Srđan Vuković

dr Srđan Vuković

Specijalista stomatološke protetike.

Rodjen 14.10.1971. godine u Beogradu.

Diplomirao je 20.10.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 05.07.2001. godine, takodje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Suvlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine.

Uže specijalnosti su mu protetika na implantima, protetika na keramičkim materijalima, rad na CERECU, mobilne protetske nadoknade. Autor i koautor je mnogobrojnih publikovanih naučnih radova. Aktivni učesnik brojnih stručnih i naučnih skupova širom sveta.