Prim. dr Dejan Lisjak

Prim. dr Dejan Lisjak

Specijalista stomatološke protetike,
key opinion leader for
CEREC CAD-CAM sistem
DENTSPLY-SIRONA.

Rodjen 07.11.1970. godine u Beogradu,

Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001. godine, takodje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Suvlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast.

Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi lekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje opinion leader firme DENTSPLY-SIRONA i postaje njihov globalni predavač. Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme. 2019. godine kao jedan od osnivača osniva EDUCODENT- firmu koja se bavi organizacijom edukativnih programa za kolege i organizuje i vodi brojne stručne sastanke, predavanja i praktične vežbe vezane za oblast stomatološke protetike…