Implantologija

  • -Da li je proteza koja se skida neizbežna kada nedostaje veliki broj zuba?
  • -Da li se moraju brusiti dva ili više zdravih zuba da bi se postavio most i time nadoknadio jedan ili više nedostajućih zuba?
  • -Da li totalne proteze moraju da "vise" u vazduhu uz stalni strah da će se pomeriti ili ispasti iz usta?
  • Na sva ova pitanja sada se može dati negativan odgovor, jer postoje zubni implanti
ZAŠTO ZUBNI IMPLANTI?

Zubni implanti nadoknađuju korenove nedostajućih zuba. Ugradjuju se u kost i mogu na sebi nositi keramičke krunice ili druge elemente (magnete, atečmene...) koji pomažu u rešavanju nekih protetskih problema u ustima kao što su stabilizacija proteze (pokretnog protetskog rada).

Implanti su zato ogroman napredak  u poboljšanju kvaliteta života pacijenata!

KAKO IZGLEDAJU, OD ČEGA SU NAPRAVLJENI?

Oblika su prirodnih korenova zuba i izgrađeni su od biokompatibilnih materijala (plazmirani titanijum) pa organizam ne može da ih prepozna kao strano telo.

KAKO SE POSTAVLJAJU?

Ugradnja implantata je hirurška intervencija koja je bezbolna i kratko traje. Ukoliko se uradi kvalitetna rentgen dijagnostika i priprema, ukoliko ne postoje ograničenja za implantaciju u vidu nekih hroničnih oboljenja koja mogu biti apsolutna ili relativna kontraindikacija za implantaciju, ukoliko se ugrade implanti visoke klase kvaliteta, uz dobru hiruršku tehniku i kvalitetnu oralnu higijenu pacijenta, šansa za neuspeh implantacije gotovo da ne postoji.

 

 

Postoji veliki broj različitih implantata na tržištu. U CERECCENTRU se ugradjuju isključivo implanti PREMIUM BREND klase.