dr Martina Pelemiš

dr Martina Pelemiš

Specijalista bolesti zuba i endodoncije.

Rodjena 20. 03. 1986. godina

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Završava Akademske Specijalističke studije na modulu Endodoncija, na temu mašinski rotirajući instrumenti i tehnike preparacije kanala korena.

Završava i specijalizaciju iz bolesti zuba sa endodoncijom.
Posećuje kurseve i edukacije iz polja endodoncije i restaurativne stomatologije.
Autor više stručnih i naučnih radova.