dr Dejan Pelemiš

dr Dejan Pelemiš

Specijalista oralne hirurgije i implantologije.

Rodjen 21.07.1983. godine

Dipolomirao na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu 2009. godine.
Specijalizaciju iz Oralne hirurgije završava na Vojno Medicinskoj Akademiji.
2013. godine upisuje doktorske studije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Autor je i koautor naučnih radova u stručnim časopisima sa SCI indeksom.

Aktivno prati kurseve i edukacije iz oralne implantologije, protetike na implantatima i parodontologije kod nas i u inostranstvu.
Uže specijalnosti su mu implantologija, mekotkivna hirurgija.
Uspešno se bavi i polivalentnom stomatologijom.